logo

Асет СК ЕООД

Създадена през април 2012 с цел развиване на дейност в сферата на счетоводните и
бизнес услуги за малки и средни предприятия.

Асет СК ЕООД е създадена през април 2012 с цел развиване на дейност в сферата на счетоводните и бизнес услуги за малки и средни предприятия.
Нашият екип е съставен от млади и амбициозни хора, завършили висше образование по икономически специалности „Счетоводство и контрол” и „Финанси”.
Основна предпоставка за предоставяне на качествени и надеждни услуги виждаме в добрата квалификацията на нашият персонал. По тази причина осигуряваме възможност на нашите служители постоянно да увеличават своята квалификация и професионална компетентност, чрез участия в допълнителни обучения и специализации.
Ние от Асет СК с готовност приемаме предизвикателството да се справим с многообразието от казуси, документи и справки, породени от необходимостта за отчитане на дейността на всяка компания. Целта ни е да преминем през лабиринта от законодателни изисквания и да Ви осигурим подкрепа по пътя към успеха.
Стремим се да обезпечим управленските ви решения с надеждна, вярна, точна и навременна информация за финансовите параметри на дейността на компанията ви.
Ние мислим за документите, а вие за бизнеса.

Нашите ръководни принципи са:

 • Предоставяне на качествена и навременна информация на конкурентна цена;
 • Индивидуален подход към дейността на всеки клиент;
 • Поддържане на висока квалификация на персонала ни;
 • Коректност и конфиденциалност;
 • Постоянен стремеж към постигане на първокачествени резултати;
 • Благодарение на богатия професионален опит на нашите служители предлагаме квалифицирани услуги на клиенти от различни сфери на икономиката;

Клиентите ни развиват дейност в браншове:

 • Производство;
 • Селско стопанство;
 • Търговия на едро и дребно, включително и в международен план;
 • Услуги в различни сфери, включително вътрешен и международен транспорт;
 • туризъм;
 • Финансов и оперативен лизинг;
 • услуги на клиенти от различни сфери на икономиката;

Асет СК ЕООД предоставя пълен набор от счетоводни услуги от създаването на Вашата компания до прекратяване на дейността

Тодор Йорданов – управител

Вероника Върбанова – счетоводител