logo

НАП въвеждат предварително деклариране на стоки с висок фискален риск и при превози в страната, от 01.01.2024

Read more →

НАП отоново иска да се декларарат необлагаеми доходи.

Командировъчните на прицел от НАП

Read more →

Read more →

НАП работи върху въжедане на #SAF-T – Стандартния одитен файл за данъчни цели в България.

Read more →